cvsaddler@seznam.cz        Ceník sedel v základním provedení

Sedla postavená na kostrách wood tree rawhide-covered vlastní výroby jsou vyráběna v cenách od 31 000,- (s možností postavit kostru přímo na míru vašemu koni)
 

Základní provedení obsahuje: 
Před objednávkou je potřeba si promyslet:
(Po odkliknutí podrobnější náhled)  


Obchodní podmínky

Cena sedla stavěného na zakázku je dohodnutá předem a stanovená dle dané objednávky a nezmění-li zákazník své požadavky na výbavu a provedení sedla, cena se dále nemění.

Na zakázkově vyrobená sedla poskytujeme záruku 10 let.

Jsou-li požadavky na úpravy sedla takového charakteru, že sice mohou snížit váhu sedla, ale zároveň sníží odolnost a pevnost použitých materiálů, poskytovaná záruka se mění na základě dohody smluvních stran.

Servis vyplývající z poskytované záruky je prováděn u prvního majitele, dle evidenčního čísla sedla za předpokladu, že na sedle nikdo neprováděl žádné úpravy a nebylo nikým nijak demontováno nebo jiným způsobem poškozeno neodbornými zásahy. U dalšího majitele je servis prováděn po vzájemné dohodě.

Jednotlivé zakázky řadím za sebou podle datumu objednávek a termíny dokončení stanovuji jen předběžně podle náročnosti každé zakázky s ohledem na kvalitu provedení. Z toho důvodu a s přihlédnutím na jiné nepředvídatelné skutečnosti (např. onemocnění atd.) se může termín dokončení posunout o 7 - 21 dní.

Pokud se stane, že zpoždění je delší než 21 dní a zákazník nebude souhlasit s posunutím termínu, může od zakázky odstoupit a bude mu vrácena záloha.

Měření koně před výrobou sedla provádím dvojím způsobem.

Stavba na silonových kostrách - přivezu potřebné kostry, vyzkoušíme na hřbetě koně a nesrovnalosti se upraví broušením nebo dostavbou.

Stavba na dřevěných kostrách - pokud mám skladem potřebné dřevěné kostry, poměřím je na hřbetě koně, vybereme vhodnou kostru a nesrovnalosti se upraví broušením nebo dostavbou.

Stavba na dřevěných kostrách s následnou výrobou kostry - přivezu si měřící bary (lyže), zaměřím jícnovou šíři forku, pokud je třeba vyrobit nestadartní úhel sedlových lyží, je možné zaměřit úhel lyží, zkontroluji délku lyží, dohodneme délku posedlí a na daných rozměrech vyhotovím potřebnou kostru dle zvoleného typu.

Za cestovné si účtuji sazbu 300,- CZK / 100 km, vzdálenost tam i zpět. Cestu za účelem měření koně (na vyžádání zakázníka) požaduji zaplatit předem nebo v hotovosti na místě měření a to i v případě, že se stavba sedla neuskuteční. Tato částka není započítána v ceně sedla.

Abych mohl brát objednávku jako potvrzenou, požaduji složit zálohu ve výši 1/3 celkové ceny minimálně však 10 000,- CZK a to buď v hotovosti nebo bankovním převodem na účet firmy u KB č.ú. 19-0044990237/0100. Dokud nebude tato záloha zaplacena, nezařadím objednávku do pevného pořadníku. Nejsme plátci DPH.

Hotové sedlo stavěné na zakázku si zákazník přebere buď osobně na dílně, nebo sedlo přivezu a ozkouším na koni. Za dopravu účtuji opět sazbu 300,- CZK / 100km, vzdálenost tam i zpět.

Neposílám poštou z důvodu pozdějších výhrad. (Zatím žádné výhrady nebyly, ale také jsem všechna sedla předával osobně.)

Doplatek účtuji v hotovosti při předání zakázky, pokud předem nebylo dohodnuto jinak.

Doplňky a příslušenství, které máme skladem nebo vyrobíme na zakázku zasíláme i poštou na dobírku, kde účtujeme jen poštovné.

Sedla skladem poštou neposíláme, doporučuji raději ozkoušet na koni.

Ceník dalších úprav při výrobě sedla na zakázku se připravuje.
 

K veškerým objednávkám (případně Vašim dotazům, které rádi zodpovíme) využijte e-mail nebo telefonní čísla v odkazu kontakt.

 
 
 
Design a realizace Helena Pouchová           © 2008 - 2013 CV Saddler - Václav Čechtický